Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2008r.

Załączniki

Nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/08 z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2008 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymanie i konserwację słupów i tablic ogłoszeniowych (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie powołania biegłego (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/08 z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/08 z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/08 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/07 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/08 z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/08 z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/08 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/08 z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie powołania Zespołu d/s zmiany granic Miasta Szczecinek (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/08 z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/08 z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/08 z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/08 z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/08 z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/08 z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/08 z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/08 z dnia 4 marca 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/08 z dnia 5 marca 2008r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/08 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia wielopłaszczyznowego programu zamiany lokali mieszkalnych (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/08 z dnia 10 marca 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/08 z dnia 12 marca 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/08 z dnia 12 marca 2008r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/08 z dnia 12 marca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/08 z dnia 12 marca 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2008 (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/08 z 14 marca 2008r. w spr. otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. zadania własnego M.Szczecinek w zakr. prowadzenia plaż miejskich,wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na j.Trzesiecko przez org. prow. dział.poż. (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/08 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/08 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/08 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok (656.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/08 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/08 z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/08 z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/08 z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/08 z dnia 5 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/08 z dnia 5 maja 2008r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/08 z dnia 6 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/08 z dnia 7 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku, przy ul. Armii Krajowej 29 w Szczecinku (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/08 z dnia 8 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie sportu kwalifikowanego (13.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/08 z dnia 8 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/08 z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/08 z dnia 14 maja 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/08 z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/08 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/08 z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/08 z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/08 z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/08 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/08 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/08 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/08 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie likwidacji stanowiska kierownicy (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/08 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/08 z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 82/08 z dnia 10 lipca 2008r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/08 z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży samochodu oraz powołania Komisji przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/08 z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/08 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/08 z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/08 z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/03 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4.03.2003r. w sprawie ustalenia wzorów (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/08 z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/08 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/08 z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/08 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2008 roku (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/08 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/08 w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/08 z dnia 11 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/08 z dnia 18 września 2008r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo - Doradczego w sprawach kultury fizycznej (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/08 z dnia 110 września 2008r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/08 z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (117.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/08 z dnia 1 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/08 z dnia 7 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/08 z dnia 7 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/08 z dnia 8 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/08 z dnia 10 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/08 z dnia 15 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/08 z dnia 15 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (15.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/08 z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/08 z dnia 21 października 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/08 z dnia 21 października 2008r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/08 z dnia 31 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/08 z 7 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek w przedmiocie włączenia do Miasta Szczecinek obszaru sołectwa Świątki i (…) sołectwa Trzesieka z Gminy Szczecinek (…) (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok (873.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie (...) konkursu ofert na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (...) przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2009 roku (124.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/08 z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie pełnomocnictwa udzielonego Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/08 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/08 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/08 z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania zieleni miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2009 (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/08 z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/08 z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2009 roku (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka w roku 2009 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2009 (273.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2009 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2009 roku (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/08 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta w Szczecinku (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:2008-01-04 20:08:48
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-05-05 20:08:49
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-05 20:09:48
Ostatnia zmiana:2011-06-16 14:14:14
Ilość wyświetleń:8324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij