Skład Komisji:

  • Kuszmar Grażyna  - przewodniczący
  • Bała Małgorzata - zastępca
  • Peciak-Nazarewska Paulina 
  • Kubiak-Horniatko Małgorzata
  • Wójcik Tomasz

Do zadań Komisji należą sprawy:

a)   polityki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami mieszkalnymi,

b)    pomocy społecznej,

c)   problematyki osób niepełnosprawnych,

d)   problematyki uzależnień,

e)  problemów osób niedostosowanych społecznie,

f)   współpracy z organizacjami pozarządowymi.