Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie przestrzenne


 

 1. W celu określenia polityki przestrzennej miasta Rada Miejska Szczecinek uchwałą Nr XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 roku uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek". Dokument ten nie jest przepisem gminnym, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące dla wszystkich organów i jednostek organizacyjnych gminy. Samo studium nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych, ale jest ono miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie całej gminy w tym zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów. Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium.
  Studium zamieszczone pod niniejszą informacją.
 2. Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik zamieszczony pod niniejszą informacją.
 3. W oparciu o ustalenia Studium zostały sporządzone i uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

   

  Lp.

  Skrócona nazwa planu

  Tytuł uchwały

  Dz. Urz. Woj. Zach.

  1

  28 Lutego I

  uchwała Nr XXXVI/328/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I" w Szczecinku

  poz. 2739

  2

  28 Lutego I-A

  uchwała Nr LXIV/546/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I-A” w Szczecinku

  poz. 5192

  3

  28 Lutego II

  uchwała Nr XXXVI/329/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego II" w Szczecinku

  poz. 2740

  4

  28 Lutego III

  uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 4905

  5

  Armii Krajowej-1

  uchwała Nr X/82/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 4494

  6

  Centrum

  uchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Miasta Szczecinek z 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum" w Szczecinku

  poz. 2385

  7

  Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 4906

  8

  zmiana planu Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  Nr 116, poz. 2114

  9

  Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 3828

  10

  zmiana planu Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1336

  11

  Kaszubska-I

  uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-I" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 1414

  12

  Kaszubska-II

  uchwała Nr LI/442/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 487

  13

  Kilińskiego

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego" w Szczecinku

  tekst jedn. z

  2019 r. poz. 4907

  14

  Kilińskiego-1

  uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kilińskiego-1" w Szczecinku

  poz. 3487

  15

  Koszalińska-1

  uchwała Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalinska-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014 r. poz. 834

  16

  zmiana planu Koszalińska-1 z 8 listopada 2010r.

  uchwała Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2013 r. poz. 2435

  17

  zmiana planu Koszalińska-1 z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 592 

  18

  Koszalińska-2

  uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-2" w Szczecinku

  poz. 1132

  19

  Koszalińska-3

  uchwała Nr LI/443/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 488

  20

  Leśna - Żwirownia

  uchwała Nr XLV/388/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśna - Żwirownia" w Szczecinku

  poz. 3473

  21

  Limanowskiego

  uchwała Nr XXXII/343/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Limanowskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1  do uchwały

  Nr 52, poz. 1381

  22

  Limanowskiego I

  uchwała Nr XXXIX/356/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego I" w Szczecinku

  poz. 3420

  23

  Marcelin-1

  uchwała Nr XVIII/180/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1290

  24

  Matejki

  uchwała Nr LIV/495/2014 Rada Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

  poz. 4849

  25

  Mierosławskiego

  uchwała Nr XLIV/417/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 115, poz. 2221

  26

  zmiana planu Mierosławskiego

  uchwała Nr XXIV/279/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  z 2009 r. Nr 1, poz. 64

  27

  Mysia Wyspa

  uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Mysia Wyspa" w Szczecinku

  poz. 1025

  28

  Narutowicza I

  uchwała Nr XXXVIII/401/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2019 r. poz. 593

  29

  Narutowicza II

  uchwała Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 4592

  30

  Narutowicza III

  uchwała Nr XLI/358/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IIII" w Szczecinku

  poz. 2605

  31

  Narutowicza IV

  uchwała Nr XXXIII/297/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV" w Szczecinku

  poz. 5141

  32

  Ordona-Mickiewicza

  uchwała Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 110, poz. 2150

  33

  Ordona-Mickiewicza I

  uchwała Nr LII/475/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza I" w Szczecinku

  poz. 3964

  34

  Parkowa

  uchwała Nr XXXI/335/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 1941

  35

  Parkowa I

  uchwała Nr XLVIII/442/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I" w Szczecinku

  poz. 2189

  36

  Parkowa II

  uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

  poz. 3831

  37

  Pilska

  uchwała Nr XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 2738

  38

  zmiana planu Pilska z 25 stycznia 2010r.

  uchwała Nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 21, poz. 447

  39

  zmiana planu Pilska z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 93, poz. 1677

  40

  zmiana planu Pilska z 2 lipca 2012r.

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  poz. 1926.

  41

  Pilska-1

  uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-1" w Szczecinku

  poz. 3059

  42

  Pilska-2

  uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2019 r. poz. 594

  43

  Pilska-3 uchwała Nr X/99/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku poz. 3509

  44

  Polna-1

  uchwała Nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" w Szczecinku

  poz. 778

  45

  Polna-2

  uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-2" w Szczecinku

  poz. 4852

  46

  Polna-3

  uchwała Nr XIX/182/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 4593

  47

  zmiana tekstowa planu Polna-3

  uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” w Szczecinku
  poz. 2774

  48

  Polna-4

  uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-4” w Szczecinku

  z 2019r. poz. 589

  49

  Raciborki

  uchwała Nr XVIII/181/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1291

  50

  Sosnowa

  uchwała Nr LVII/501/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnowa" w Szczecinku

  poz. 2627

  51

  Szczecińska

  uchwała Nr XLII/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 3057

  52

  zmiana tekstowa planu Szczecińska

  uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska” w Szczecinku

  z 2019r. poz. 590

  53

  Szczecińska I

  uchwała Nr XXVIII/233/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska I" w Szczecinku

  poz. 2386

  54

  Szczecińska II

  uchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II" w Szczecinku

  poz. 2994

  55

  Szczecińska III

  uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III" w Szczecinku

  poz. 1974

  56

  Szczecińska IV

  uchwała Nr LIV/467/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV" w Szczecinku

  poz. 1373

  57

  Szkolna

  uchwała Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015r. poz. 1415

  58

  Świątki I

  uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki I" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1335

  59

  Świątki II

  uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II" w Szczecinku

  poz. 4851

  60

  Świątki III

  uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III" w Szczecinku poz. 1626

  61

  Trzesieka I

  Uchwała Nr LXIV/550/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

  Załącznik nr 1 do pobrania na dole strony

  poz. 5196

  62

  Wiatraczna

  uchwała Nr LX/519/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku

  poz. 3779

  63

  Winniczna

  uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Winniczna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014r. poz. 377

  64

  Winniczna I

  uchwała Nr XXXII/286/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winniczna I" w Szczecinku

  poz. 1131

  65

  Zachód III

  uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III" w Szczecinku

  poz. 3873

  66

  zmiana planu „Zachód IV"

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód IV" w Szczecinku

  Nr 111, poz. 2007

   

   

 4. Trwają prace nad sporządzeniem następujących planów miejscowych:
  1.  „Marcelin-1” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicą Słupską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych: nr 94 w obrębie 0015 i nr 11/1 w obrębie 0014.
  2. „Pilska-4” w Szczecinku - obejmuje obszar  położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Pilską, Waryńskiego, Strefową, Leśną, pasem drogowym obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej nr S11 i granicą administracyjną miasta Szczecinek.
  3. „Raciborki” w Szczecinku – obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicami: Fabryczną, Pilską (w ciągu drogi krajowej nr 11) i Sosnową, granicą działek ewidencyjnych nr: 70, 71, 72, 73, 62 w obrębie 0022, linią przecinającą działkę ewidencyjną nr 62 w obrębie 0022 i granicą administracyjną miasta Szczecinek.
  4. „Świątki IV” w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Różaną i Konwaliową, granicą działek ewidencyjnych nr: 76, 73 w obrębie 0027, linią brzegową jeziora Trzesiecko, ulicami: Szczecińską (w ciągu drogi krajowej nr 20) i Staszica, granicą działek ewidencyjnych nr: 362/1, 77 i 76 w obrębie 0027 oraz ulicą Wilczkowską.
  5. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Koszalińska-1” w Szczecinku - obejmuje zmianę § 3 pkt 6 i 7; § 8 pkt 7 lit. c i § 20 pkt 1, 2, pkt 3 lit. b, c, e, g oraz pkt 4 uchwały Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 834, z późn. zm.). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Zmiana tekstowa planu miejscowego „Polna-1” w Szczecinku - obejmuje zmianę § 37 pkt 3 uchwały Nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 778). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   


   

Załączniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa nr 1 - struktura użytkowania gruntów w Szczecinku w 2015r. (14.2MB) Zapisz dokument  
Mapa nr 2 - obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach administracyjnych m. Szczecinek (17.4MB) Zapisz dokument  
Plansza uwarunkowań (zał. nr 2A do Studium) (15.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plansza kierunków (zał. nr 2B do Studium) (14.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" - rysunek (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lokalizacja planów miejscowych_20190715 (28.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:UM Szczecinek
Źródło informacji:Seweryn Lecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-03-28 15:13:49
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-04-03 15:13:01
Ostatnia zmiana:2019-10-09 14:15:29
Ilość wyświetleń:48374

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij