Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminyym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej:

Prowadzenie ośrodków wsparcia:

a) Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz realizacja posiłku z dowozem,

b) Środowiskowy Dom Samopomocy "Walentynka" dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu.