• Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej