• Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków