Szczecinek, dnia 05.02.2015r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 291 o pow. 841 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Kruczkowskiego 32 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 58.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    5.800,00 zł

Minimalne postąpienie -       580,00 zł

 

2.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 292 o pow. 658 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Kruczkowskiego 8 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 47.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.700,00 zł

Minimalne postąpienie -       470,00 zł

 

3.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 297 o pow.

Cena wywoławcza   - 51.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    5.100,00 zł

Minimalne postąpienie -       510,00 zł

 

4.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 307 o pow. 660 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 7 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       490,00 zł

 

5.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 308 o pow. 661 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 9 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       490,00 zł

 

6.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 318 o pow. 659 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 22 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       490,00 zł

 

7.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 320 o pow. 617 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 18 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 46.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.600,00 zł

Minimalne postąpienie -       460,00 zł

 

8.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 322 o pow. 608 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Prusa 49 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą: usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 46.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    4.600,00 zł

Minimalne postąpienie -       460,00 zł

 

9.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/26 o pow. 703 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą: usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 52.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    5.200,00 zł

Minimalne postąpienie -       520,00 zł

 

10.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 186/6 i 187/7  o łącznej pow. 2.064 m2, położonej w obrębie 08 przy ul. Wiatracznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna - I" pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00023599/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 168.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    16.800,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.680,00 zł

 

11.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 184/2 i 186/5  o łącznej pow. 2.264 m2, położonej w obrębie 08 przy ul. 1-go Maja w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna - I" pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00046338/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 183.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    18.300,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.830,00 zł

 

12.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 21/2 o pow. 1.603 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków pomocniczych.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 79.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    7.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       790,00 zł

 

13.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 24/2 o pow. 1.604 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków pomocniczych.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 79.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    7.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       790,00 zł

 

14.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/4 o pow. 1.075 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej - sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci.

Cena wywoławcza   - 69.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    6.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       690,00 zł

 

15.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/5 o pow. 1.070 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej - sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci.

Cena wywoławcza    - 69.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     6.900,00 zł

Minimalne postąpienie -        690,00 zł

 

16.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 31/28 o pow. 1.379 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Czwartaków (Osiedle Raciborki) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00033522/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. 

Cena wywoławcza   - 55.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    5.500,00 zł

Minimalne postąpienie -       550,00 zł

 

17.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 99/4, 99/5, 96/3 i 96/4 o łącznej pow. 1.783 m2, położonej w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA - II" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przez działki nr: 99/4 i 99/5 w obr. 09 przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć wodociągowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci wodociągowej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci wodociągowej można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00046195/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza    - 150.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     15.000,00 zł

Minimalne postąpienie -       1.500,00 zł

 

18.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr: 278 i 279/2 o łącznej pow. 2.373 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Przemysłowej w Szczecinku,  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28-GO LUTEGO III" pod lokalizację budynków usługowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usług w parterach lub w kondygnacji podziemnej budynków mieszkalnych, garaży wyłącznie w formie zespołów garaży. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00048549/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. 

 

Cena wywoławcza   - 380.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    38.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      3.800,00 zł

 

19.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 432/14 o pow. 905 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „PILSKA" pod usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00022663/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 80.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    8.000,00 zł

Minimalne postąpienie -       800,00 zł

 

20.  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 432/9 o pow. 2.382 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „PILSKA" pod usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00022663/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 190.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    19.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.900,00 zł

 

Przetarg w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 12 marca 2015 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06 marca 2015 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl//SPAN>