Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 zostały wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do:

1)    sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- działkę nr 1012 o pow. 791 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej,

- działkę nr 1014 o pow. 875 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej,

- działkę nr 156/15 o pow. 947 m2 w obrębie 12 przy ul. Kościuszki,

- działkę nr 254/2 i 272/4 o pow. 1.000 m2 w obrębie 20 przy ul. 28-go Lutego.

2)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący:

- działki nr : 84/14 i 84/24 o łącznej pow. 1.887 m2 w obrębie 12 przy ul. Piłsudskiego,

- działki nr : 32 i 35/1 o łącznej pow. 1.325 m2 w obrębie 18 przy ul. Leśnej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 02 marca 2015 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 19 stycznia 2015 r. do 09 lutego 2015r.