• Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej III w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej