• Inspektor w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego