Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

·     art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446, ze zm.)

·      rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. poz. 1789)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.

2.      D okument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu oraz (TYLKO w przypadku badań konserwatorskich lub architektonicznych oraz gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich/ architektonicznych, lub oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.

3.      Oświadczenie o zastosowaniu przy wyborcze osoby wykonującej rzeczone prace/kierującej nimi kwalifikacji określonych w ww. ustawie (w przypadkach, gdy jest to wymagane).

4.      Program prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo architektonicznych.

5.      Dokument pełnomocnictwa, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·         za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł

·        opłata od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Opłaty wnoszone są przed złożeniem wniosku gotówką w kasie w tut. Urzędzie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

 

Zwolnienie z opłat:

·       czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783),

·      podmioty wymienione w art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. nr 115 - budynek B, tel. 94 37 141 37.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może być przedłużony do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Jeżeli podanie jest niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Załączniki

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Bukowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-04-02 11:41:03
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-04-02 11:55:25
Ostatnia zmiana:2016-12-22 09:13:28
Ilość wyświetleń:2032

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij