Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych/podejmowanie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

·      art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446, ze zm.)

·      rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. poz. 1789)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/podejmowanie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

2.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

3.      Projekt budowlany lub część projektu budowlanego/ program podejmowania innych działań przy zabytku.

4.      Dokument pełnomocnictwa, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·         za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł

·         opłata od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Opłaty wnoszone są przed złożeniem wniosku gotówką w kasie w tut. Urzędzie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

 

Zwolnienie z opłat:

·       czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783),

·      podmioty wymienione w art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. nr 115 - budynek B, tel. 94 37 141 37.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może być przedłużony do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Jeżeli podanie jest niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Załączniki

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/podejmowanie innych działań (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Bukowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-04-02 11:39:58
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-04-02 12:34:31
Ostatnia zmiana:2016-12-22 10:55:52
Ilość wyświetleń:1930

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij