Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych/podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

·   art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446, ze zm.)

·   rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. poz. 1789)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków.

2.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

3.   Oświadczenie o zastosowaniu przy wyborze osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski kryteriów kwalifikacji określonych w art. 37c ustawy (tylko w przypadku, gdy jest to wymagane).

4.   Projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek/ program podejmowania innych działań przy zabytku.

5.   Dokument pełnomocnictwa, leżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·         za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł

·          opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Opłaty wnoszone są przed złożeniem wniosku gotówką w kasie w tut. Urzędzie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

 

Zwolnienie z opłat:

·       czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783),

·       podmioty wymienione w art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może być przedłużony do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. nr 115 - budynek B, tel. 94 37 141 37.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Jeżeli podanie jest niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 


Załączniki

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Bukowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-04-02 11:39:44
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-04-02 12:34:31
Ostatnia zmiana:2016-12-22 10:56:19
Ilość wyświetleń:2097

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij