Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Podstawa prawna: zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu, zgodnie z art. 6m ww. ustawy składają w Urzędzie Miasta Szczecinek deklarację, w której określają wysokość opłaty zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Szczecinek metodą i stawkami opłaty

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz składać jej aktualizację przy każdorazowej zmianie liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.    W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - pisemne pełnomocnictwo do podpisania deklaracji wraz z dowodem uiszczenia za nie opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.


Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega oplacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), którą należy uiścić  na konto bankowe Miasta Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 prowadzone przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie O/ Szczecinek (zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom oraz rodzeństwu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.   Wprowadzenie podatnika i nieruchomości do ewidencji.

2.   W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 109, tel. 94 37 141 51.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI:

1.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek do 28 lutego 2013 r.

2.   Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3.    Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację każdorazowo w przypadku:

    3.1    zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej) - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,

    3.2    wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres).

    

Własciciel nieruchomosci nie może złożyć deklaracji zmniejszajacej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ppkt 3.1. powyżej lub jeżeli zmiana związana jest ze śmiercią mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

 


 


Załączniki

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gębska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2012-12-17 14:17:38
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2012-12-17 14:25:35
Ostatnia zmiana:2019-12-10 07:51:14
Ilość wyświetleń:5371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij