Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej dokonano następującego wyboru:

 

Zadanie „Organizowanie i świadczenie:

1)      usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek,

2)      specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek" w latach 2012 - 2016

realizowało będzie Stowarzyszenie „ATUT", ul. Połczyńska 2a, 78-400 Szczecinek.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

1.     „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek" - 600.000 zł - wg projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Dotacja poczynając od roku 2013 może być waloryzowana nie więcej niż o procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

2.     „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek" - 126.000 zł - wg projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Dotacja na zadanie finansowane przez Wojewodę będzie realizowana zgodnie z dotacjami otrzymanymi na ten cel od Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

 

Jerzy Hardie - Douglas

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek
z zakresu pomocy społecznej:

 

Organizowanie i świadczenie:

1)      usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek,

2)      specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadań.