Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

lata 2007-2015

Załączniki

Uchwała Nr CXXXIX/368/Z/2007 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 7 grudnia 2007r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego i prawidłowości zał. do projektu budżetu na 2008 rok prognozy długu publicznego Miasta Szczecinek (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV/37/Z/2007 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 29 stycznia w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Szczecinek w 2007r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXXX/374/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 9 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2011r. (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXXX/375/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 9 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/12/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 19 stycznia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Szczecinek w 2011r. (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III/13/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 19 stycznia 2011r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecinek na lata 2011-2025 (284.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/73/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 15 lutego 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecinek (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV/74/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 15 lutego 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecinek (149.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXI/135/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 25 marca 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Szczecinek (147.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/195/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 18 kwietnia 2011r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Szczecinek z wykonania budżetu za 2010 rok (169.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LXXIII/281/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 6 czerwca 2011r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Szczecinek z tytułu wykonania budżetu w 2010 r (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXI/379/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 września 2011r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Miasta Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku (163.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXXXII/438/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2012 rok (233.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXXXII/439/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025 (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXXXII/440/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Szczecinek w 2012r. (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/3/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 4 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecinek (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/4/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 4 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Szczecinek w 2012r. (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI/156/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 12 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Szczecinka z wykonania budżetu za 2011 rok (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LVIII/211/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 24 maja 2012r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczecinek z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XCI/313/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 11 wreśnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Miasta Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r. (168.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXV/387/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 6 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2013 rok (232.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXV/388/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 6 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/12/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 stycznia 2013r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecinek na lata 2013-2025 (266.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/13/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Szczecinek w 2013 r. (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV.161.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 24 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Szczecinek z wykonania budżetu Miasta za 2012r. (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LI.217.Z.13 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 31 maja 2013r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczecinek z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LXXXVI.333.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 13 września 2013 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Miasta Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r. (175.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXIV.503.Z.113 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2014 rok (944.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXIV.504.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2014 r. (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CXIV.505.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 Miasta Szczecinek (671.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II.12.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecinek na lata 2014-2025 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II.13.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecinek na 2014r. (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV.136.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 7 kwietnia 2014r.w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok przedłożonym przez Burmistrza Miasta Szczecinek (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV.195.Z.14 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14 maja 2014r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczecinek z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (454.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LXXVI.364.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 9 września 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CVIII.467.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 8 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2015 rok (245.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CVIII.468.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 8 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2015-2025 (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CVIII.469.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 8 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2015r. (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III.13.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 13 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecinek (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr III.14.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 13 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecinek na 2015r. (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV.1326.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 15 kwietnia 2015r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Szczecinek za 2014 rok (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LII.202.Z.15 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 19 maja 2015r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczecinek z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XCIII.329.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 28 sierpnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.oraz o kształtowaniu się wp (121.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CX.392.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 24 listopada 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zuchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2016r. (126.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CX.393.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 24 listopada 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2016-2025 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr CX.394.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 24 listopada 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2016r. (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Mucha
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2010-12-29 12:48:59
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2010-12-29 12:51:34
Ostatnia zmiana:2016-04-26 07:44:10
Ilość wyświetleń:11532

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij