Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

W wyniku przeprowadzenia dwóch otwartych konkursów ofert  na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej dokonano następujących wyborów:

 

1.     Zadanie „Prowadzenie ośrodków wsparcia:

a)   Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych,

b)     Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

realizowała będzie Fundacja  PRZYSTAŃ , ul. Lwowska 24a/1, 78-400 Szczecinek.

 

2.   Zadanie „Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek” realizowało będzie Stowarzyszenie „ATUT”, ul. Połczyńska 2a, 78-400 Szczecinek.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

1.      Dom Dziennego Pobytu – 380.000 zł, w tym 180.000 zł dotacja na realizację usług żywieniowych i 200.000 zł dotacja na pozostałą działalność.

2.      Środowiskowy Dom Samopomocy – 432.000 zł – wg projektu ustawy budżetowej na 2011 rok. Miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS ustala Wojewoda zgodnie z art. 51c ust. 2-4 ustawy o pomocy społecznej.

3.       Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 121.000 zł - wg projektu ustawy budżetowej na 2011 rok.

4.     Dotacja na realizację zadania finansowanego z budżetu Miasta Szczecinek, poczynając od 2012 roku może być waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

5.       Dotacja na zadanie finansowane przez Wojewodę będzie realizowana zgodnie z dotacjami otrzymanymi na ten cel od Wojewody Zachodniopomorskiego.

 


 

W dniu 23 listopada 2010 roku Burmistrz Miasta Szczecinek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1)  Prowadzenie ośrodków wsparcia:

a)   Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku,

b)   Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Wodociągowej 6a w Szczecinku;

2)  Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania poniżej.


Sporządziła: Justyna Rodziewicz, MOPS