• Kierownik Działu Obsługi Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej