Adres:

ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 401 39
fax: 94 37 401 39, 094 37 533 33
e-mail: sekretariat@ pwik.szczecinek.pl
strona internetowa: www.pwik.szczecinek.pl

 

Zarząd:

Andrzej Wdowiak – Prezes Zarządu


 

Rada Nadzorcza:

1.   Waldemar Mojsiewicz

2.   Czesław Podkowiak 

3.  Włodzimierz Tosik

4.   Damian Wiśniewski

5.  Krzysztof Gołuchowski 

6.   Sylwia Wasylczyszyn 

 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Szczecinek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.