Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna:
art. 24 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3 i 4, art. 25-28, 30, 32 ust. 1, 3 i 4, art. 40, 41 ust. 1-3, art. 43 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722, ze zm.)
§ 2 ust. 1, § 3-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306 ze zm.)
część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2.   Do wglądu:

·      dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia),

·      dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów,

·      w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

·       opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie w tut. Urzędzie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 002 (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, czynność zameldowania na pobyt stały dokonywana jest od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obowiązku zameldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni,

2.   Osoba dokonująca zameldowania ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3.   Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

4.    Dokonując zameldowania na pobyt stały w miejscu nowego pobytu, nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, ponieważ wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza "Zgłoszenie ponytu stałego".

5.    Zgłoszenie pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


Załączniki

Zgłoszenie pobytu stałego (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Kąkol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:31:26
Opublikował:Andrzej Kąkol
Data publikacji:2008-04-30 23:13:04
Ostatnia zmiana:2017-02-16 07:54:48
Ilość wyświetleń:2651

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij