Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

2.    Załączniki:

·       dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zwrot na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, pok. nr 008, tel. 094 37 141 25.