Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013r., poz. 707 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zgodę na wykreślenie hipoteki.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 201, tel. 94 37 141 42.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.