Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zmiana imienia i nazwiska

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek z uzasadnieniem.

2.   Załączniki:

·      odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,

·      odpis zupełny aktu małżeństwa (jeżeli wnioskodawca pozostaje lub pozostawał w związku małżeńskim),

·      odpisy zupełne małoletnich dzieci (jeżeli zmiana nie rozciąga się na nie, wystarczą odpisy skrócone),

·      dokumenty uzasadniające podanie (np. kserokopie faktur, rachunków, świadectw szkolnych, dyplomów),

·      oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli wniosek dotyczy małoletnich dzieci),

·      odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,

·      prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego,

·      oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska,

·      ważny dowód osobisty  - do wglądu,

·      dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Opłaty skarbowej nie pobiera się w sprawach o zmianę nazwiska i imienia osobom, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

·       na miejscu, w kasie w Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście bądź drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.   Z wnioskiem może wystąpić tylko osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie miasta lub gminy Szczecinek. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego.

2.   Osoby, których ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały było na terenie miasta lub gminy Szczecinek, a w chwili składania wniosku miejsce pobytu jest za granicą - składają wniosek za pośrednictwem właściwej placówki konsularnej RP. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Dopuszcza się również złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez konieczności osobistego stawiennictwa pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

3.   Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zameldowania, właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zameldowania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawy.

4.   W przypadku zmiany nazwiska każdy z małżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.

5.   Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, takimi jak w szczególności:

·       nazwisko lub imię jest ośmieszające lub nie licuje z godności człowieka,

·       zmiana następuje na nazwisko lub imię używane,

·       nazwisko lub imię zostało bezprawnie zmienione,

·       zmiana następuje na nazwisko lub imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Sporządziła: Beata Bednarska


 

Załączniki

Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Eugenia B. Grudecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:09:56
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-01 09:57:01
Ostatnia zmiana:2015-07-15 13:24:04
Ilość wyświetleń:3179
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij