Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz obejmujący działkę nr  5/63 o pow. 4112  m2 w obrębie 07 położoną przy ul. Polnej w Szczecinku, przeznaczoną do zbycia w formie darowizny.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  22 stycznia 2021 r. do 12 lutego  2021 r.