Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do zbycia :

1.  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 100/14 o pow. 1246 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

 

- działkę nr 323 o pow. 643 m2 w obrębie 15 przy ul. Bolesława Prusa,

 

- działkę nr 324 o pow. 640 m2 w obrębie 15 przy ul. Bolesława Prusa,

 

- działkę nr 53 o pow. 1,1684 ha w obrębie 18 przy ul. Bukowej,

 

- działkę nr 38/9 o pow. 5802 m2 w obrębie 21 przy ul. Pilskiej,

 

- działkę nr 362/26 o pow. 1011 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

 

- działkę nr 362/27 o pow. 967 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

 

2.  w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 465/1 o pow. 638 m2 w obrębie 18 przy ul. Waryńskiego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem05 marca 2021 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od  22 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r.