Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecinek przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ wyprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

·      oznaczenie rodzaju zezwolenia,

·      oznaczenie przedsiębiorcy, numer NIP, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

·      przedmiot działalności gospodarczej,

·      adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

OPŁATY:

1.   Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia – w przeliczeniu na dni ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

·       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w  roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31  stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w  punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.   Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę należy wnieść należy w kasie (pok. nr 13) lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, pok. 216, tel. 94 37 140 82.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGI:

1.   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć wydaje się na okres do 2 lat.

2.   Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Szczecinek.

3.   Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

4.   W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

5.   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

·      posiadanie zezwolenia,

·      wniesienie opłaty,

·      zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

·      wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

·      zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

·      prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

·      przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ wyprzedaż napojów alkoholowych (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Arkadiusz Piecewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 21:58:47
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-01 19:47:08
Ostatnia zmiana:2016-12-05 15:27:11
Ilość wyświetleń:3663

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij