Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl - Nieruchomości przeznaczone  do zbycia, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do zbycia :

 

1.    w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 276 o pow. 646 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 277 o pow. 730 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/38 o pow. 728 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 24/8 o pow. 1593 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/20 o pow. 918 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/21 o pow. 899 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/22 o pow. 920 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/23 o pow. 941 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/24 o pow. 1077 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działki nr : 25/10 i 25/12 o łącznej pow. 9156 m2 w obrębie 21 przy ul. Fabrycznej;

 

2.    w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 334/2 o pow. 53 m2 w obrębie 15 przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- działki nr : 77/87 i 77/140 o łącznej pow. 226 m2 w obrębie 28 przy ul. Jastrzębiej,

- działki nr : 316/4, 502, 504/3, 517/3 o łącznej pow. 1110 m2 w obrębie 07 przy ul. Kościuszki.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 18 listopada 2020 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od  07 października 2020 r.  do 28 października 2020 r.