Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecinek przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ wyprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

·       oznaczenie rodzaju zezwolenia,

·        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

·       numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·       przedmiot działalności gospodarczej,

·       adres punktu sprzedaży,

·       adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2.    Załączniki:

·      dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

·      pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

·      decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

 

OPŁATY:

1.   Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia – w przeliczeniu na dni ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

·       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

·       525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·       2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.   Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.

3.   Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę należy w kasie (pok. nr 13) lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro OBsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, pok. 216, tel. 94 37 140 82.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.    Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.    Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGI:

1.   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydawane są na okres 2 lat; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydawane są na okres 4 lat.

2.   Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Szczecinek.

3.   Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

4.   W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

5.   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

·      posiadanie zezwolenia,

·      wniesienie opłaty,

·      zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

·       w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,

·      posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

·      wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

·      zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

·      prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

·      przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ wyprzedaż napojów alkoholowych (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Arkadiusz Piecewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 21:58:30
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-01 19:39:07
Ostatnia zmiana:2016-12-05 15:29:35
Ilość wyświetleń:3308

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij