Petycja Koalicji Polska Wolna  od 5G.

Przedmiotem petycji jest przyjęcie przez Radę Miasta Szczecinek uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Data złożenia petycji w UM:  27 marca 2020 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana:  brak

Wnoszący petycję:  Koalicja Wolna od 5G