Przedmiotem petycji jest protest grupy mieszkańców Szczecinka przeciw zmianie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Polna-1", do którego Rada Miasta Szczecinek przystąpiła 10 czerwca 2020r. Zmiana planu ma dotyczyć §7 punktu 3, który zakazuje składowania lub ekspozycji wszelkich materiałów związanych z działalnością usługową poza budynkami.

Data złożenia petycji w UM: 16 Lipca 2020r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak

Wnoszący petycję: Mieszkańcy Szczecinka (obszaru Polna-1)