Przedmiotem petycji jest protest Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy nul. Ordona 16 przeciw zmianie dotychczasowej organizacji ruchu przy ul. Ordona - związanej z inwestycją City Park w Szczecinku przy ul. Lelewela.

Data złożenia petycji w UM: 16 marca 2020 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak

Wnoszący petycję: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ordona 16, 78-400 Szczecinek