Przedmiotem petycji jest protest mieszkańców przeciw inwestycji budowy w Szczecinku sześciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego przy ul. Lelewela.

Data złożenia petycji w UM:  20 lutego 2020 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana:  brak

Wnoszący petycję:  Mieszkańcy Szczecinka