Na rok 2021 stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2018r. poz. 2436):

  • druki DT-1 (6) i  DT-1/A (6).