Podatek rolny na rok 2021 wynosi:

 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

 

2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta,

 

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj:

 

1) 2,5q x 58,55 zł = 146,3750 zł

 

2) 5,0q x 58,55 zł = 292,7500 zł