UCHWAŁA Nr 11/2019 PKW z 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych wraz ze wzorem zgłoszenia kandydatów na członków okw (tekst ujednolicony)

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z 20 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia OSiR w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów o tablic ogłoseniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2019 roku