WYTYCZNE dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (uchwała Nr 210/2019 PKW z dnia 2 września 2019 r.)

UCHWAŁA Nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

13 października 2019 r. Obwodowe Komisje Wyborcze w Szczecinku rozpoczynają pracę:

  • od Nr 1 do Nr 21, 23 - o godzinie 06:00
  • Nr 22 i Nr 24 - o godzinie 09:00