Szczecinek, dnia 08.08.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora -> Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

 

1.  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 1015 o pow. 1619 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej,

- działki nr : 1037/3 i 1037/4 o łącznej pow. 248 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 297 o pow. 718 m2 w obrębie 15 przy ul. Czesława Miłosza,

- działkę nr 84/8 o pow. 348 m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej,

- działkę nr 623 o pow. 747 m2 w obrębie 20 przy ul. Chojnickiej,

- działki nr : 77/84 i 77/144 o łącznej pow. 283 m2 w obrębie 28 przy ul. Jastrzębiej,

- działki nr : 77/85 i 77/145 o łącznej pow. 282 m2 w obrębie 28 przy ul. Jastrzębiej;

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 239 o pow. 1125 m2 w obrębie 18 przy ul. Bukowej 37.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  19 września 2019 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  08 sierpnia 2019 r. do 29 sierpnia 2019r.