Na rok 2021 zmieniają się:

  • stawki podatku od nieruchomości (uchwała Nr XXVIII/267/2020 z 9 grudnia 2020r.

Druki: IN-1 i załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 oraz DN-1 i załączniki ZDN-1, ZDN-2 dostępne: (www.bip.szczecinek.pl )