Na rok 2020 zmieniają się:

  • stawki podatku od nieruchomości (uchwała Nr XIV/131/2019 z 26 września 2019r.)
  • druki: IN-1 i załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 oraz DN-1 i załączniki ZDN-1, ZDN-2 (www.bip.szczecinek.pl )