" Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący:
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku  przy ul. Toruńskiej 22 w Szczecinku.
W/w lokal  przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na  podstawie art. 34 ust. 1  ustawy  z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.).

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 24.06.2019 r. do 15.07.2019 r."