Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek przeznaczonych do :

1. sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego obejmujący nieruchomości położone przy ulicach :

- Koszalińskiej, Derdowskiego, Kaszubskiej, Szczecińskiej, 1-go Maja, Lipowej, Słowiańskiej, Lelewela, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Orzechowej, Cisowej, Kwiatowej:

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący nieruchomości położone przy ulicach :

- Warmińskiej, Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Koszalińskiej.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym załączniku oraz na stronie

www.szczecinek.pl