Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujący następującą pozycję:

 

1. lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Limanowskiego 18 w Szczecinku.

 

W/w lokal przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na podstawie art. 34 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.0.2204 t.j).

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 6 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.