Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujący następujące pozycje:

1. lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Warcisława IV 64 w Szczecinku,

2. lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Limanowskiego 18 w Szczecinku.

 

W/w lokale przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.0.2204 t.j.).

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  15 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019r.