Podatek leśny od 1 ha na rok 2020 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy:

0,220 m3 x 194,24 zł = 42,7328 zł