• Prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.