• Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku