Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2017r.

 

Załączniki

Nr 1/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności dotyczących baz danych oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2017 z 5 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jedn. budżetowych Miasta Szczecinek (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisi Przetargowej (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2017 z 13 stycznia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli do Miejskiej Rady Oświaty w Szczecinku (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2017 z 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2017 z 25 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 (...) (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (459.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2017 z 1 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (331.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2017 z 2 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2017 z 7 lutego 2017r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta Szczecinek (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2017 z 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad przydzielania pracownikom UM Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2017 z 8 lutego 2017r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017r. (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2017 z 22 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2017 z 22 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2017 z 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie wsparcia finansowego wśród seniorów (...) (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2017 z 28 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (547.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2017 z 6 marca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2017 z 13 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2017 z 15 marca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2017 z 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2017 z 27 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez M. Szczecinek z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddz. przedszkolnych i klas 1. szkół podstawowych prowadzonych przez M. Szczecinek (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2017 z 29 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2017 z 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (405.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2017 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2017 z 14 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku, przy ul. Księżnej Elżbiety 4 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2017 z 19 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2017 z 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2017 z 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2017 z 28 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (739.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2017 z 8 maja 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2017 z 10 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2017 z 10 maja 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (406.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2017 z 15 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, (...), położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2017 z 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2017 z 22 maja 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2017 z 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2017 z 5 czerwca 2017r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek służebnościami gruntowymi (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2017 z 5 czerwca 2017r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2017 z 12 czerwca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2017 z 14 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2017 z 14 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania publicznej placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora (419.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2017 z 20 czerwca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2017 z 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2017 z 21 czerwca 2017r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2017 z 28 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2017 z 29 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2017 z 30 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (862.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2017 z 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2017 z 11 lipca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2017 z 12 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n. mianowanego (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2017 z 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2017 z 28 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019" (663.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2017-01-03 14:28:33
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2017-01-05 17:06:48
Ostatnia zmiana:2017-07-28 10:23:26
Ilość wyświetleń:1993

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij