Petycja dotyczy utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki "czystsze powietrze", w której znalazłyby się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza

Data złożenia: 21.10.2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

Sposób załatwienia petycji - pismo z dnia 14.11.2016 r.