Petycja dotyczy przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na wierzbie.

Data złożenia: 27 września 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - pismo z dnia 5 października 2016 r.