Petycja dotyczy ożywienia lotniksa Szczecinek-Wilcze Laski

Data złożenia: 6 września 2016 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - pismo z dnia 7 września 2016 r.