Lista osób dopuszczonych do przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 426/3 w obr. 18 przy ul. Klonowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym załączniku.